Posted on

Ränta när du tar lån

När du tar ett lån på https://företagslån.net är det främst effektiv och nominell ränta som du bör ha koll på. Räntan är betydelsefull eftersom den avgör hur mycket du betalar för att låna pengar.

När du tar ett lån tar långivaren en risk genom att låna ut pengar till dig. Långivaren gör en bedömning av hur hög risken är och sätter sedan räntan på lånet därefter. Ränta är det som du betalar för att få låna pengar av en långivare eller bank. Ju längre tid du lånar pengar desto mer ränta betalar du.

Faktorer som avgör räntan
Det är alltid långivaren som bestämmer vilka ränta som är skälig att sätta för ett lån. Det finns olika faktorer som påverkar vilken ränta som du får när du ska låna pengar. Exempelvis är din betalningsförmåga en avgörande faktor och betalningsanmärkningar en annan. Om du ska ta ett bolån påverkas räntan bland annat av styrräntan, vilket är den ränta som bankerna betalar till Riksbanken.

Fast och bunden ränta
När det gäller räntekostnader skiljer det sig om du har en rörlig ränta eller en bunden ränta. Ifall du väljer att ha en rörlig ränta betyder det att räntan följer de prisförändringar som sker på räntemarknaden. Exempelvis om räntorna stiger gör även räntan för ditt lån det. Med en bunden ränta påverkas du inte alls av olika förändringar på räntemarknaden.

Samla lån och få en bättre ränta
Det finns möjligheter att sänka räntan på ditt lån. Om du har flera lån och krediter kan du genom att samla dessa på ett och samma ställe få betydligt bättre villkor. När du slår ihop alla dina lån kan du förhandla om din ränta. Med en sänkt ränta kan du öka din amorteringstakt och därmed betala tillbaka pengarna snabbare. Det är även betydligt enklare att hålla reda på ett lån istället för flera. Du får helt enkelt en bättre överblick på dina lånekostnader. När det kommer till bolån kan du förhandla om din ränta med banken men även se om någon annan bank kan erbjuda dig en bättre ränta. Du behöver inte vara en bank trogen om någon annan kan ge dig lån med en bättre ränta. read more