Posted on

Hur fungerar en autoklav?

En autoklav är egentligen en sorts tryckkokare som kan ångkoka det som finns inuti i extra hög temperatur så det blir steriliserat. Autoklaver används väldigt ofta inom vården, i laboratoriemiljöer, hos tandläkare, tatuerare och i andra sammanhang där det finns material som måste hålla extra hög renhet av olika skäl. Metoden kan också användas för konservering av livsmedel då behandlingen effektivt förhindrar att maten ruttnar.

Redan i slutet av artonhundratalet upptäckte en mikrobiolog i Frankrike att det gick att ta död på bakterier genom en kombination av hög temperatur och högt tryck och än i dag finns tryckkokare i många hushåll. Förutom konservering kan de även användas till att rejält korta tillagningstiden för vissa matvaror.

Autoklaver i labbet

I laboratoriemiljö, oberoende av bransch, används autoklaver regelmässigt för att sterilisera substrat eller instrument. När det gäller det senare måste godset först förpackas i särskilda sterilförpackningar som tål ångan och den höga temperaturen. Dessa påsar har också egenskapen att de kan släppa in den heta ångan i förpackningen så innehållet steriliseras medan påsarna behåller sin funktion utan att gå sönder eller lösas upp.

Det finns många olika sorters autoklaver, från riktigt små bordsmodeller hos tandläkaren till enorma industrimodeller av autoklav. Det finns toppmatade och frontmatade och även inuti kan de förstås ha olika utseende beroende på ändamål. Gemensamt är att de är riktigt täta och tål det höga tryck som ska byggas upp inuti under en körning och det måste också finnas tryckmätare som visar tydligt hur det går.

Förutom att sterilisera material och instrument som ska användas finns också något som kallas för avfallsautoklavering. Här handlar det om att sterilisera sådant som ska slängas. Det vore förödande för smittspridning eller motsvarande om nålar, provrör eller engångsartiklar slängdes utan vidare. Allt sådant här måste först autoklaveras så allt aktivt material avdödas effektivt och inte kan spridas vidare på någon avfallsanläggning.

Miljövänlig metod med höga krav

Att ångbehandla under högt tryck är en miljövänlig metod för att uppnå hög renhet. Sterilisering genom autoklavering fungerar utmärkt för allt sådant som kan förpackas i sterilpåsar och när det gäller exempelvis operationsmaterial så kan skalpeller och annat förvaras i sin förpackning ända fram till användningen. Så länge emballaget är helt så är innehållet sterilt.

Det är inte helt enkelt att hantera en autoklav. Alla som ska använda en sådan måste få en genomgång av exakt hur det ska gå till. Det är höga temperaturer och högt tryck som används och det är viktigt att veta vad som gäller för avsvalning, öppning och hur kontrollrutinerna ser ut så de görs korrekt mellan varje körning.